Leerbedrijf

Leerbedrijf

WHD is verheugd aan te kondigen dat we sinds maart vorig jaar officieel geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf voor opleidingen in transport, scheepvaart en logistiek. Met trots dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstige professionals in deze vitale sector door ons aan te sluiten bij Crebo 25671 en 25774.

Als erkend leerbedrijf erkennen we het belang van investeren in mensen voor de toekomst. Door onze kennis, ervaring en middelen beschikbaar te stellen, bieden we studenten de mogelijkheid om waardevolle praktijkervaring op te doen en zich te ontwikkelen tot competente en deskundige vakmensen.

Het behalen van de erkenning als leerbedrijf is een bevestiging van onze toewijding aan het opleiden en begeleiden van de volgende generatie professionals in transport, scheepvaart en logistiek. We geloven dat het delen van onze expertise niet alleen bijdraagt aan de groei van individuele studenten, maar ook aan de algehele vooruitgang en kwaliteit van de industrie.

Door studenten de kans te geven om praktijkervaring op te doen in een dynamische en professionele omgeving, bereiden we hen voor op een succesvolle carrière in deze snel evoluerende sector. We zijn ervan overtuigd dat investeren in onderwijs en opleiding de sleutel is tot een duurzame en bloeiende toekomst voor zowel individuen als de industrie als geheel.

Als erkend leerbedrijf kijken we er naar uit om onze samenwerking voort te zetten met onderwijsinstellingen en studenten, en om bij te dragen aan de vorming van de volgende generatie transport-, scheepvaart- en logistiekprofessionals.

WHD, maart '24 kleur (52)